Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze website.
Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Algemeen
Pc Hulp Net zet zich in de inhoud van de webpagina´s regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op deze webpagina´s zijn die van de auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van Pc Hulp Net en haar medewerkers. Pc Hulp Net is niet verantwoordelijk voor aan de webpagina´s gekoppelde bestanden / webpagina's van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden / webpagina's in. Pc Hulp Net mag de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment veranderen of beëindigen en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of beëindiging.

Aansprakelijkheid
Pc Hulp Net sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina's van Pc Hulp Net of met de tijdelijke onmogelijkheid om de webpagina's van Pc Hulp Net te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van webpagina's van Pc Hulp Net is verkregen. U zult Pc Hulp Net en diens werknemers beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Copyright
Zonder schriftelijke toestemming van Pc Hulp Net is het niet toegestaan, informatie, nieuwsberichten en/of berichtgevingen, beeldmateriaal en/of foto's die verstrekt worden via www.pchulpnet.nl en haar subpagina's op enigerlei wijze te verspreiden of op een eigen website te plaatsen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina's of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele eigendoms rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Ontzegging gebruik webpagina's
Pc Hulp Net behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina's te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina's zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de Pc Hulp Net de toegang tot de webpagina's monitoren.

Privacy

Het privacybeleid van Pc Hulp Net is hier te lezen in een korte samenvatting.
Bekijk ook de disclaimer.

Gebruik van uw persoonlijke gegevens
Bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens van onze klanten, staat zorgvuldigheid bij Pc Hulp Net voorop. Daar willen we duidelijk in zijn en helder over communiceren, zodat u zich veilig kunt voelen en zeker weet dat u controle houdt over uw eigen gegevens.

Waarom verzamelen we gegevens?
We willen u graag helpen met onze dienstverlening en daarvoor vragen we u een aantal contact gegevens in te vullen op ons contactformulier. Pc Hulp Net vraagt u hierbij zo min mogelijk persoonsgegevens.

Over welke gegevens hebben we het hier?
We vragen voor het gebruik van het contactformulier van Pc Hulp Net de volgende informatie:

- naam
- telefoonnummer
- e-mailadres

Hoe gaan we met uw gegevens om?
We willen zo open mogelijk zijn over de gegevens die we verzamelen. Over hoe we dat doen en wat we ermee doen. Naast transparant zijn, vinden we het belangrijk dat u zelf de regie houdt over de gegevens die wij van u verzamelen.

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?
De informatie die wij via het contactformulier verzamelen is slechts bedoelt om contact te krijgen met onze klanten en worden zo mogelijk in een later moment met toestemming van de klant aangevuld om bijv. een offerte of factuur op te stellen.

Krijg ik nu spam van Pc Hulp Net?
Pc Hulp Net verstuurt nooit ongewenste e-mail. Als u nieuwsbrieven ontvangt, heeft u zich daar ooit voor opgegeven. Wilt u de nieuwsbrief stopzetten, dan staat onderaan elke nieuwsbrief hoe dat eenvoudig kan via een link.

Kan ik zien welke gegevens u van mij heeft?
Pc Hulp Net respecteert het recht dat u heeft op: inzage, rectificatie en recht om gegevens over te dragen. Zo kan op verzoek een uittreksel worden overhandigd.

Deelt Pc Hulp Net mijn gegevens of verdient Pc Hulp Net geld aan mijn gegevens?
Nee, deze gegevens zijn alleen voor intern gebruik. We verstrekken geen gegevens aan derden.

Cookies

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in het aantal bezoekers van onze website.
Google Analytics gebruikt de volgende cookies: __utma, __utmb, __utmc, __utmz.

Wij delen in geen geval verzamelde gegevens met Google. De gevens worden anoniem verwerkt. Wij gebruiken de verzamelde gegevens niet voor advertentiedoeleinden.